Novas da Federación

  • 11/01/2018 - CALENDARIO COMPETICIÓNS PRECISIÓN 2018.
Xa está disponible na web o calendario provisioal de competicións da sección de precisión. Podes acceder a través da sección de "Competicións" ou da sección de "Precisión" no menú da web, ou ben picando aquí. Este calendario pode sufrir revisións períodicas ó longo do tempo.
 
  • 01/01/2018 - RECORDATORIO NOTA INFORMATIVA RELATIVA AOS CLUBES E SOCIEDADES DEPORTIVAS
O Diario Oficial de Galicia de data 18 de decembro de 2017, publica Anuncio do 27 de novembro de 2017, da Secretaría Xeral para o Deporte, polo que se notifica o acordó de incoación de cancelación rexistral de entidades deportivas galegas no Rexistro de entidades Deportivas de Galicia.
A Lei 3/2012, do 2 de abril, do deporte de Galicia, establece na súa disposición transitoria única a obriga de que todas as entidades deportivas de Galicia adapten os seus estatutos e regulamentos ao disposto nesta lei, no prazo dun ano a partir da súa entrada en vigor.
Para mais información poderá consultar o presente link.
A Secretaria Xeral
 
 

 

  HISTORÍCO DE NOVAS